Αρχική Υπηρεσίες Μέθοδοι απεικόνισης Προληπτικός έλεγχος Μαστογραφία Υπέρηχος Ελαστογραφία Βιοψία Επικοινωνία
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ  |  Κώστα Φρόντζου 7  |  Ιωάννινα 45444  |  τηλ. +30 26510 22202  |  κιν. +30 694 550 4326

Ελαστογραφία μαστού

Η ελαστογραφία μετρά πόσο σκληρός ή μαλακός είναι ο ιστός που αναδεικνύεται στην οθόνη κατά τον συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο και είναι γνωστό ότι οι περισσότερες κακοήθειες του μαστού είναι σκληρές. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου και είναι ανώδυνη. Μάλιστα η ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος που εφαρμόζουμε στην Απεικόνιση μαστού δεν είναι αντιληπτή από την εξεταζόμενη. Η ελαστογραφία είναι αντίστοιχο της ψηλάφησης αλλά διαφέρει στο ότι τα ευρήματα που ελέγχονται μπορεί να μην είναι ψηλαφητά όπως όταν είναι μικρά ή βαθιά στο μαστό. Όταν η ελαστογραφία συμπληρώνει τον συνηθισμένο υπερηχογραφικό έλεγχο του μαστού: επιλέγονται καλύτερα τα προς βιοψία ευρήματα και μειώνονται οι βιοψίες πχ σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις. αναδεικνύονται μικρές βλάβες όταν ο συνηθισμένος υπερηχογραφικός έλεγχος αδυνατεί όπως στον υπερηχογραφικό εντοπισμό μικρών βλαβών που αναδείχθηκαν σε MRI μαστών. αναδεικνύεται η πραγματική έκταση της βλάβης, που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική   εικόνα στο συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο. παρακολουθούνται πληρέστερα τα ευρήματα, αν ενδείκνυται παρακολούθηση. σχεδιάζεται έτσι η βιοψία ώστε τα δείγματα να είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας. Παρόμοια, η ελαστογραφία εφαρμόζεται στην παρακολούθηση χρονίων ηπατικών νόσων και στη διερεύνηση όζων στον υπερηχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδή, εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριό μας. Τεχνολογίες ελαστογραφίας Υπάρχουν δυο τεχνολογίες ελαστογραφίας με υπέρηχο, η ελαστογραφία τάσης - strain και η εγκαρσίου κύματος - shearwave ελαστογραφία. Ελαστογραφία τάσης - strain elastography Είναι πιο απλή τεχνολογικά και η πιο παλιά, αναπτύχθηκε το 1991. Ο χειριστής, χρησιμοποιώντας τον ηχοβολέα, πιέζει περιοδικά το μαστό πάνω από το σημείο που βρίσκεται το υπερηχογραφικό εύρημα και κατάλληλο λογισμικό σχηματίζει ένα χάρτη με τις μαλακές και σκληρές περιοχές του υποκείμενου ιστού. Η τεχνολογία αυτή έχει μεγάλη ευαισθησία στην ανάδειξη κακοηθειών και στην διάγνωση των κύστεων. Μειονέκτημά της είναι ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον τρόπο που πιέζει ο χειριστής κάθε φορά. Επίσης, το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι ποιοτικό, δε μπορεί να γίνει μέτρηση και άρα είναι δύσκολη η παρακολούθηση πχ σε πορεία νόσου. Ακόμα, υπολείπεται σε διακριτικότητα από την ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος στην ανάδειξη των ορίων της βλάβης και του υγιούς ιστού. Ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος  - shearwave elastography Είναι τεχνολογικά πιο προηγμένη και περιγράφηκε το 2004. Εδώ, με το πάτημα ενός κουμπιού, η συσκευή υπερήχων δημιουργεί ένα επιπλέον κύμα υπερήχων που μεταδίδεται κάθετα σε αυτό που χρησιμοποιεί για να σχηματίσει τη συνηθισμένη εικόνα. Εξειδικευμένο λογισμικό ανιχνεύει τον τρόπο που το κύμα αυτό μεταδίδεται στον προς εξέταση ιστό και σχηματίζει κι εδώ έναν χάρτη σκληρότητας του υποκείμενου ιστού. Η διαφορά με την προηγούμενη μέθοδο είναι ότι δε μεσολαβεί η παρέμβαση χειριστή να πιέζει το μαστό. Στην ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος επιπλέον μπορούν να γίνουν μετρήσεις αντικειμενικές καθιστώντας εφικτή τη σύγκριση - παρακολούθηση σε κάθε εξέταση. Η ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος έχει μεγαλύτερη ειδικότητα για τις κακοήθειες. Επίσης αναδεικνύει  ευκολότερα τις μικρές βλάβες που είναι μεν εμφανείς σε MRΙ μαστογραφία αλλά δυσδιάκριτες σε συνηθισμένο υπερηχογραφικό έλεγχο απλουστεύοντας έτσι τη βιοψία. Η τεχνολογία αυτή απαιτεί εξαιρετικά γρήγορο υπολογιστικό σύστημα, γι' αυτό και ενσωματώθηκε σε συσκευές υπερήχων σχετικά πρόσφατα.   Στην Απεικόνιση Μαστού εφαρμόζουμε την ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος.
Ελαστογραφία ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΜΑΣΤΟΥ Ελαστογραφία